We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.

Chcete-li podat žádost ESTA postupujte dle následujících kroků

  BEZPEČNÁ ŽÁDOST

1 of 4

Krok 1
Spustit novou žádost ESTA

Informace o cestujícím


*Požadovaný text


     

Otevřeno Passport:
Najděte své příjmení. V případě, že Vaše příjmení obsahuje neanglické znaky, podívejte se na dolní část stránky s fotografií a napište své příjmení tak, jak je vytištěno mezi dvojitými šipkami (>> PŘÍJMENÍ >>). Můžete nám také zaslat emailem naskenovanou kopii stránky s fotografií ve Vašem pasu, pokud byste chtěli, abychom ověřili pravopis Vašeho jména.
Emailová adresa našeho zákaznického servisu je: [email protected].

 

     

Otevřeno Passport:
Uveďte svá KŘESTNÍ JMÉNA (křestní a prostřední jméno). Pokud Vaše křestní jméno (jména) obsahuje neanglické znaky, podívejte se na spodní část stránky s fotografií v pase a napište Vaše jméno tak, jak je uvedeno mezi šipkami (>>KŘESTNÍ>>JMÉNA>>). Můžete nám také emailem poslat naskenovanou foto stránku Vašeho pasu, pokud chcete, abychom ověřili správnost Vašeho jména. E-mailová adresa našeho zákaznického servisu je: [email protected].

 

     

Vyberte den, měsíc a rok vašeho narození. Toto datum musí být shodné s datem narození ve vašem pasu.

 

     

Na tuto emailovou adresu zašleme ESTA (Cestovní povolení)

 

     

Tato emailová adresa se musí shodovat s emailovou adresou uvedenou výše. Je to pro ujištění, že zašleme Cestovní povolení na tu správnou adresu.

 

 

 

 

Nahrát cestovní pas


 • Pro dokončení žádosti je třeba předložit stránku s fotografií z cestovního pasu.
     

Lze nahrát pouze soubory ve formátu pdf, gif, png, jpg, a jpeg. Velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.
Přijímané formáty: GIF, PNG, JPEG, JPG, PDF. Maximální velikost souboru 10 MB

 

Cestovní Pas


     

Vyberte zemi, která vydala Váš pas.

 

     

Vezměte si svůj pas a vyberte datum vydání.

 

     

Vezměte si svůj pas a vyberte datum vypršení platnosti.

 

     

Vaše číslo pasu je uvedeno v pravém horním rohu stránky s fotografií ve Vašem pasu. Můžete si ověřit své číslo pasu v levém dolním rohu na stejné stránce. Čísla se budou shodovat.

Poznámka:
• Kód země v pasu NENÍ součástí čísla Vašeho pasu
• Zřetelně rozlišujte písmeni I a číslo 1, písmeno O a číslo 0
• Některá čísla cestovního pasu obsahují pouze číslice, zatímco jiná zahrnují kombinaci
• Vaše číslo pasu je dlouhé 7 až 11 znaků.

 

     

Vyberte zemi, jíž jste občanem.

 

Vaše rodné číslo najdete na Vašem občanském průkazu nebo jiném dokladu. Rodné číslo musí odpovídat zemi, ve které byl vydán pas, který používáte pro žádost ESTA.

Identifikační číslo najdete ve svém cestovním pasu, pokud je vydáno jednou z těchto zemí: Brunej, Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Jižní Korea a Tchaj-wan.

     

Vaše rodné číslo může nebo nemusí být ve vašem pasu. Zadejte UNKNOWN, pokud si nejste jistí.

Poznámka:
• Rodné číslo musí odpovídat zemi, která vydala pas, který používáte pro tuto žádost ESTA.
• Pokud rodné číslo není uvedeno ve vašem cestovním pasu, jistě ho najdete na jiném dokladu totožnosti.
• Rodné číslo vám bylo přiděleno při narození nebo při získání občanství.
• Mějte na paměti, že vaše země může být v procesu digitalizace registru rodných čísel.

 

Your personal identification number can be found in your passport. The ID must match the country that issued the passport you are using for this ESTA application.

     

Your personal ID number may or may not be found in your passport. Enter UNKNOWN if unsure.
Note:
 • The ID must match the country that issued the passport you are using for this ESTA application.
 • If the ID number is not stated in your passport, it might be found on another ID card.
 • A Personal Identification Number may have been issued when you were born or when you reached a certain age.
 • Keep in mind that your country might be in the process of digitalizing its Personal Identification register.

 

 

 

 

 

 

“GLOBAL ENTRY” ČLENSTVÍ


     

Did you ever apply for the CBP GE Program, NEXUS or SENTRI and got accepted?

 

     

Write your PASSID/Membership number.

 

 

Potvrďte prosím odpovědi na následující povinná prohlášení:


     

Choroby
Podle zákonů Spojených států přenosné choroby významné pro veřejné zdraví zahrnují:
 • Choleru
 • Záškrt
 • Aktivní tuberkulózu
 • Mor
 • Neštovice
 • Žlutou zimnici
 • Virové hemoragické horečky, včetně eboly, marburgu, lassy a krymsko-konžské.
 • Vážné akutní respirační onemocnění schopné přenosu na jiné osoby a s rizikem úmrtnosti.

Tělesné nebo duševní poruchy
U tělesných nebo duševních poruch odpovězte “Ano” na tuto otázku pokud:
 • trpíte v současnosti tělesnou nebo duševní poruchou a vaše dřívější chování související s touto poruchou může ohrozit nebo ohrozilo váš majetek, bezpečnost nebo dobré životní podmínky pro vás nebo jiné osoby; nebo
 • trpěli jste tělesnou nebo duševní poruchu a vaše dřívější chování související s touto poruchou ohrozilo váš majetek, bezpečnost nebo dobré životní podmínky pro vás nebo jiné osoby a toto chování se pravděpodobně bude opakovat nebo povede k jinému závadnému chování. Odpovězte “Ne” pokud:
  • v současnosti netrpíte tělesnými nebo duševními poruchami; nebo
  • trpíte nebo jste trpěli tělesnou nebo duševní poruchu bez souvisejícího chování, které by mohlo ohrozit nebo ohrozilo váš majetek, bezpečnost nebo dobré životní podmínky pro vás nebo jiné osoby; nebo
  • v současnosti trpíte tělesnou nebo duševní poruchou se souvisejícím chováním, ale toto chování neohrozilo a v současnosti neohrožuje ani nebude ohrožovat majetek, bezpečnost nebo dobré životní podmínky pro vás nebo jiné osoby; nebo
  • trpěli jste tělesnou nebo duševní poruchou se souvisejícím chováním které ohrozilo váš majetek, bezpečnost nebo dobré životní podmínky pro vás nebo jiné osoby, ale je nepravděpodobné, že se toto chování bude opakovat.

Zneužívání drog a drogově závislé osoby
Podle zákonů Spojených států nelze umožnit vstup osobám, o kterých bylo určeno, že zneužívají drogy nebo jsou drogově závislé.
Pro další informace viz § 212(a)(1)(A) zákona Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1182(a)(1)(A) a odpovídající předpisy ve sbírce federálních předpisů.

 


     

B: Osoby vyšetřované a odsouzené
Týká se trestných činů zahrnujících morální prohřešky. Takové trestné činy obecně zahrnují chování, které je ve své podstatě odporné nebo zvrácené a v rozporu s přijatými pravidly morálky a povinnostmi a závazky k osobám nebo společnosti obecně. Faktory jako věk pachatele nebo datum spáchání trestného činu mohou ovlivnit, zda se trestný čin považuje za trestný čin zahrnující morální prohřešek pro účely zákona o přistěhovalectví a státní příslušnosti.

 


     

C: Se vztahem k drogám
Pro další informace viz § 212(a)(2) zákona o přistěhovalectví a státní příslušnosti, § 1182(a)(2), § 101(a)(43) zákona o přistěhovalectví a státní příslušnosti, 8 U.S.C. § 1101(a)(43) a odpovídajících předpisů Federálního zákoníku.

 


     

Povinná otázka: vyberte “Ano” nebo “Ne”

 


     

Povinná otázka: vyberte “Ano” nebo “Ne”

 


     

Povinná otázka: vyberte “Ano” nebo “Ne”

 


     

Povinná otázka: vyberte “Ano” nebo “Ne”

 

     

Napište datum

 

     

Napište místo

 


     

Povinná otázka: vyberte “Ano” nebo “Ne”

 


     

Povinná otázka: vyberte “Ano” nebo “Ne”

 


     

Vyberte “Ano”, pokud jste navštívil/a Kubu 1. března 2011 nebo později. Pokud jste navštívil/a Kubu před tímto datem, vyberte “Ne”.

 

 

 

 

 

 

 


Zpracovávám, prosím čekejte...