We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.

Følg nedenstående trin for at ansøge om ESTA

  SIKKER ANSØGNING

1 of 4

Trin 1
Start ny ESTA ansøgning

Oplysninger om den Rejsende


*Påkrævet tekst


     

Åbn pas:
Find dit EFTERNAVN. Hvis dit efternavn indeholder ikke-engelske tegn, bedes du kigge i bunden af fotosiden og skrive dit efternavn, som som det står trykt mellem vinkeltegnene (>>LASTNAME>>). Du kan også sende os en scannet kopi af fotosiden i dit pas via e-mail, hvis du vil have os til at kontrollere dit navn.
Vores kundeservices e-mailadresse er: [email protected].

 

     

Åbn pas:
Angiv dit FORNAVN (dit fulde fornavn). Hvis dit fornavn indeholder ikke-engelske tegn, bedes du kigge i bunden af fotosiden og skrive dit fulde navn, som det står trykt mellem vinkeltegnene (>>GIVEN>>NAMES>>). Du kan også sende os en scannet kopi af fotosiden i dit pas, hvis du vil have os til at kontrollere stavningen af dit navn. Vores kundeservices e-mailadresse er: [email protected].

 

     

Vælg den dag, den måned og det år, du blev født. Det skal stemme overens med fødselsdagen i dit pas.

 

     

Vi vil sende ESTA (rejsetilladelsen) til denne e-mailadresse.

 

     

Denne e-mail adresse skal være identisk med ovenstående email-adresse. Dette er for at sikre, at vi sender rejsetilladelsen til den korrekte email-adresse.

 

 

 

 

Upload Pas


 • For at kunne fuldføre ansøgningen skal du fremvise fotosiden af dit pas.
     

Filtyper til upload er begrænset til pdf, gif, png, jpg og jpeg. Filstørrelsen må ikke være mere end 10 MB.
Accepterede formater: GIF, PNG, JPEG, JPG, PDF. Maks. filstørrelse 10 MB

 

Pasoplysninger


     

Vælg det land, som har udstedt dit pas.

 

     

Åbn passet og find datoen, hvor den blev udstedt.

 

     

Åbn passet og find udløbsdatoen.

 

     

Dit pasnummer er angivet i det øverste højre hjørne på fotosiden i dit pas. Du kan kontrollere dit pasnummer ved at kigge i venstre nederste hjørne på samme side. Numrene vil matche.

Bemærk:
• Landekoden i dit pas er IKKE en del af dit pasnummer
• Husk at skelne mellem bogstavet I og tallet 1, bogstavet O og nummeret 0
• Nogle pasnumre indeholder kun tal mens andre indeholder en kombination
• Dit pasnummer er mellem 7 og 11 tegn.

 

     

Vælg det land, som du er statsborger i.

 

Dit nationale ID-nummer kan findes på dit nationale ID-kort eller et dokument. ID'et skal matche det land, som har udstedt passet, som du bruger til denne ESTA ansøgning.

Du vil finde ID-nummeret i din paskonto, hvis det er udstedt af et af disse lande: Brunei, Den Tjekkiske Republik, Estland, Letland, Malta, Portugal, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Sydkorea og Taiwan.

     

Dit nationale identifikationsnummer findes eller måske ikke i dit pas. Angiv UNKNOWN, hvis du er usikker.

Bemærk:
• ID skal svare til det land, der har udstedt passet, som du bruger til denne ESTA ansøgning.
• Hvis ID-nummeret ikke er angivet i dit pas, kan det findes på et andet ID-kort.
• Et nationalt identifikationsnummer kan være blevet udstedt, da du blev født, eller når du har nået en vis alder.
• Husk, at deres land muligvis er i gang med at digitalisere sit nationale identifikationsregister.

 

Your personal identification number can be found in your passport. The ID must match the country that issued the passport you are using for this ESTA application.

     

Your personal ID number may or may not be found in your passport. Enter UNKNOWN if unsure.
Note:
 • The ID must match the country that issued the passport you are using for this ESTA application.
 • If the ID number is not stated in your passport, it might be found on another ID card.
 • A Personal Identification Number may have been issued when you were born or when you reached a certain age.
 • Keep in mind that your country might be in the process of digitalizing its Personal Identification register.

 

 

 

 

 

 

“GLOBAL ENTRY” MEDLEMSKAB


     

Did you ever apply for the CBP GE Program, NEXUS or SENTRI and got accepted?

 

     

Skriv dit PASSID/medlemsnummer.

 

 

Bekræft venligst svarene på følgende obligatoriske spørgsmål:


     

Sygdomme
Under amerikansk lovgivning omfatter smitsomme lidelse med betydning for folkesundheden følgende:
 • Kolera
 • Difteritis
 • Tuberkulose, smitsom
 • Pest
 • Kopper
 • Gul feber
 • Viral hæmoragisk feber, herunder ebola, lassa, marburg, Krim-Congo
 • Alvorlige akutte luftvejssygdomme, der kan overføres til andre personer og sandsynligvis medføre dødsfald.

Fysiske eller psykiske lidelser
Med hensyn til fysiske eller psykiske lidelser skal du svare “Ja” på dette spørgsmål, hvis:
 • Du på nuværende tidspunkt en fysisk eller psykisk lidelse og en sygehistorie for adfærd i forbindelse med lidelsen, der kan udgøre eller har udgjort en trussel for din eller andres ejendom, sikkerhed, eller helbred; eller
 • Du har haft en fysisk eller psykisk lidelse og en sygehistorie for adfærd i forbindelse med lidelsen, der udgjorde en trussel for din eller andres ejendom, sikkerhed eller helbred, og at lidelsen kan forventes at opstå igen eller føre til anden skadelig adfærd. Svar “No” hvis:
  • Du på nuværende tidspunkt ikke har nogen fysiske eller psykiske lidelser; eller
  • Du har eller har haft en fysisk eller psykisk lidelse uden tilknyttet adfærd, der kan udgøre eller har udgjort en trussel for din eller andres ejendom, sikkerhed eller helbred;eller
  • Du på nuværende tidspunkt har en fysisk eller psykisk lidelse med tilknyttet adfærd, men adfærden ikke har udgjort eller udgør ikke nogen trussel for din eller andres ejendom, sikkerhed eller helbred; eller
  • Du har haft en fysisk eller psykisk lidelse med tilknyttet adfærd, der udgjorde en trussel for din eller andres ejendom, sikkerhed eller helbred, men at adfærden ikke forventes at genopstå.

Stofmisbrugere og narkomaner
I henhold til amerikansk lovgivning kan personer nægtes indrejse, hvis de vurderes at være stofmisbrugere eller narkomaner.
For yderligere oplysninger henvises til § 212(a)(1)(A) of the Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1182(a)(1)(A) og tilhørende bestemmelser i Code of Federal Regulations.

 


     

OM B: At blive arresteret eller dømt
Dette spørgsmål vedrører forbrydelser, som involverer moralsk fordærv - sådanne lovovertrædelser involverer normalt adfærd, som i sagens natur er depraverede og i strid med de accepterede regler om moral i samfundet. Der er faktorer, såsom gerningsmandens alder eller hvornår lovovertrædelsen fandt sted, som kan påvirke hvorvidt en lovovertrædelse vil blive betragtet som en forbrydelse, der involverer moralsk fordærv med henblik på Immigration and Nationality Act.

 


     

OM C: Relateret til narkotika
For yderligere oplysninger henvises til §212(a)(2) i Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. §1182(a)(2), §101(a)(43) i Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1101(a)(43), samt tilsvarende bestemmelser i Code of Federal Regulations.

 


     

Obligatorisk spørgsmål: vælg “Ja” eller “Nej”

 


     

Obligatorisk spørgsmål: vælg “Ja” eller “Nej”

 


     

Obligatorisk spørgsmål: vælg “Ja” eller “Nej”

 


     

Obligatorisk spørgsmål: vælg “Ja” eller “Nej”

 

     

Skriv datoen

 

     

Skriv stedet

 


     

Obligatorisk spørgsmål: vælg “Ja” eller “Nej”

 


     

Obligatorisk spørgsmål: vælg “Ja” eller “Nej”

 


     

Vælg venligst ‘Ja’, hvis du har besøgt Cuba den 1. marts 2011 eller senere. Hvis du besøgte Cuba før denne dato, skal du vælge ‘Nej’.

 

 

 

 

 

 

 


Behandler, vent venligst...