We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.

Kövesse az alábbi lépéseket az ESTA kérelmezéséhez

  BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁS

1 of 4

1. Lépés
Új ESTA kérelem elkezdése

Információk az utazóról


*Kötelező megadni


     

Nyissa ki az útlevelet:
Keresse meg a VEZETÉKNEVÉT. Amennyiben a vezetéknevének helyes írásmódja tartalmaz nem angol karaktereket, akkor vegye szemügyre a fényképes oldal alját, és írja úgy a vezetéknevét, ahogyan az az idézőjelek/kacsacsőrök között nyomtatva szerepel (>>VEZETEKNEV>>). Ön e-mailben is elküldheti nekünk útlevele fényképes oldalának szkennelt másolatát, ha szeretné, hogy leellenőrizzük nevének helyes írásmódját.
Ügyfélszolgálatunk e-mail címe: [email protected].

 

     

Nyissa ki az útlevelet:
Keresse meg az UTÓNEVEIT (az első és a második utónevét). Amennyiben az utóneveinek helyes írásmódja tartalmaz nem angol karaktereket, akkor vegye szemügyre a fényképes oldal alját, és írja úgy az utóneveit, ahogyan azok az idézőjelek/kacsacsőrök között nyomtatva szerepelnek (>>UTONEVEK>>). Ön e-mailben is elküldheti nekünk útlevele fényképes oldalának szkennelt másolatát, ha szeretné, hogy leellenőrizzük nevének megfelelő írásmódját. Ügyfélszolgálatunk e-mail címe: [email protected].

 

     

Válassza ki a születésének napját, hónapját és évét. Ennek meg kell egyeznie az útlevelében szereplő születési dátummal.

 

     

Az ESTA-t (a beutazási engedélyt) erre az e-mail címre fogjuk elküldeni.

 

     

Ennek az e-mail címnek meg kell egyeznie a fenti e-mail címmel. Ez biztosítja, hogy a beutazási engedélyt a megfelelő e-mail címre küldjük.

 

 

 

 

Útlevél feltöltése


 • A kérelem kitöltéséhez be kell mutatnia útlevelének fényképes oldalát.
     

A feltöltéshez csak pdf, gif, png, jpg és jpeg típusú fájlokat lehet használni. A fájl mérete legfeljebb 10 MB lehet.
Elfogadott formátumok: GIF, PNG, JPEG, JPG, PDF. Maximális fájlméret 10MB

 

Útlevél Adatai


     

Válassza ki az útlevelét kiállító országot.

 

     

Nyissa ki az útlevelet, és adja meg a kiállítás dátumát.

 

     

Nyissa ki az útlevelet, és adja meg a lejárat dátumát.

 

     

Az útlevélszáma az útlevelének fényképes oldalán, a jobb felső sarokban található. Úgy ellenőrizheti az útlevélszámát, hogy megnézi ugyanazon az oldalon a bal alsó sarokban. A számok meg fognak egyezni.

Megjegyzés:
• Az útlevelében az ország kódja NEM része az útlevélszámának
• Egyértelműen tegyen különbséget az I betű és az 1-es szám között, valamint az O betű és a 0 között
• Némelyik útlevélszám csak számokat tartalmaz, míg más útlevélszámok betűk és számok kombinációjából állnak
• Az Ön útlevélszáma 7-11 karakter hosszúságú.

 

     

Válassza ki azt az országot, amelynek állampolgára.

 

A személyi igazolvány száma megtalálható a személyi igazolványán vagy a személyazonosító okmányán. Az igazolványt kiállító országnak meg kell egyeznie azzal az országgal, amely a jelen ESTA igényléshez használt útlevelet kiállította.

A személyi azonosító számát megtalálhatja az útlevelében, ha azt az alábbi országok valamelyike állította ki: Brunei, Csehország, Észtország, Lettország, Málta, Portugália, Szingapúr, Szlovákia, Szlovénia, Dél-Korea és Tajvan.

     

Elképzelhető, hogy a személyi azonosító száma megtalálható az útlevelében, de az is lehet, hogy nincs benne. Adja meg azt, hogy UNKNOWN (ismeretlen), ha nem tudja biztosan.

Megjegyzés:
• Az azonosítónak ugyanahhoz az országhoz kell kapcsolódnia, amely kiállította azt az útlevelet, amelyet Ön a jelenlegi ESTA kérelmezéséhez használ.
• Amennyiben az azonosító szám nincs benne az útlevelében, akkor az egy másik személyazonosításra alkalmas okmányán szerepel.
• A személyi azonosító számát vagy az Ön születésekor adták ki, vagy akkor kapta, amikor betöltött egy bizonyos életkort.
• Ne feledje, előfordulhat, hogy az Ön országában a nemzeti azonosítók nyilvántartásának digitalizálása még folyamatban lehet.

 

Your personal identification number can be found in your passport. The ID must match the country that issued the passport you are using for this ESTA application.

     

Your personal ID number may or may not be found in your passport. Enter UNKNOWN if unsure.
Note:
 • The ID must match the country that issued the passport you are using for this ESTA application.
 • If the ID number is not stated in your passport, it might be found on another ID card.
 • A Personal Identification Number may have been issued when you were born or when you reached a certain age.
 • Keep in mind that your country might be in the process of digitalizing its Personal Identification register.

 

 

 

 

 

 

“GLOBAL ENTRY” TAGSÁGGAL


     

Did you ever apply for the CBP GE Program, NEXUS or SENTRI and got accepted?

 

     

Kérjük, adja meg az igazolványszámát/a tagsági azonosítóját.

 

 

Kérem, erősítse meg a válaszokat az alábbi kötelező kérdésekre:


     

Betegségek
Az Egyesült Államok törvénye alapján a közegészségügyi szempontból fontos fertőző betegségek közé tartoznak a alábbiak:
 • Kolera
 • Diftéria
 • Fertőző tuberkulózis
 • Pestis
 • Himlő
 • Sárgaláz
 • Vírusos, vérzéssel járó lázak, többek között Ebola, Lassa-láz, Marburg-láz, Kongó-Krími láz
 • Súlyos akut légúti megbetegedések, amelyek átterjedhetnek más személyekre és valószínűleg halált okoznak.

Fizikai vagy mentális rendellenességek
A fizikai vagy mentális rendellenességekkel kapcsolatban válaszoljon igennel erre a kérdésre, ha:
 • Jelenleg olyan fizikai vagy mentális rendellenességben szenved, vagy olyan rendellenességgel kapcsolatos magatartást tanúsított korábban, amely a saját vagy mások tulajdonára, biztonságára vagy jólétére nézve veszélyt jelent; vagy
 • Olyan fizikai vagy mentális rendellenességben szenvedett és olyan rendellenességgel kapcsolatos magatartást tanúsított korábban, amely a saját vagy mások tulajdonára, biztonságára vagy jólétére nézve veszélyt jelentett és ez a magatartás valószínűleg újra előfordul vagy egyéb káros magatartáshoz vezet. Válaszoljon nemmel, ha:
  • Jelenleg nem szenved fizikai vagy mentális rendellenességben; vagy
  • Fizikai vagy mentális zavarban szenved vagy szenvedett, de ez nem társul olyan magatartással, amely saját vagy mások tulajdonára, biztonságára vagy jólétére nézve veszélyt jelenthet vagy jelentett; vagy
  • Jelenleg fizikai vagy mentális rendellenességben szenved, amelyhez olyan magatartás társul, amely saját vagy mások tulajdonára, biztonságára vagy jólétére nézve veszélyt nem jelentett, illetve nem jelent és nem fog jelenteni; vagy
  • Fizikai vagy mentális rendellenességben szenvedett, amelyhez olyan magatartás társult, amely saját vagy mások tulajdonára, biztonságára vagy jólétére nézve veszélyt jelentett, de valószínűtlen, hogy ez a magatartás ismét előforduljon.

Kábítószerfogyasztók vagy kábítószerfüggők
Az Egyesült Államok törvénye alapján olyan személy nem bocsátható be, akiről megállapították, hogy kábítószerfogyasztó vagy kábítószerfüggő.
Bővebb információkért lásd: § 212(a)(1)(A) of the Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1182(a)(1)(A) és a Code of Federal Regulations megfelelő rendelkezései.

 


     

B) pont: Letartóztatták vagy elítélték
Ez a kérdés a morálisan elfogadhatatlannak tekinthető (az erkölcsileg aljas)bűncselekményekre vonatkozik - Az ilyen bűntettek általában olyan viselkedéssel járnak együtt, amely alapvetően aljas, gonosz vagy züllött, és ellentétes az elfogadott erkölcsi szabályokkal, valamint az embertársainkkal és a társadalommal szembeni általános kötelességeinkkel. Vannak olyan tényezők, így például a tettes életkora vagy a bűncselekmény elkövetésének dátuma, amelyek befolyásolhatják, hogy egy bűntettet morálisan elfogadhatatlannak tekinthető bűncselekménynek fognak-e tartani a Bevándorlási és állampolgársági törvény értelmében.

 


     

C) pont: A kábítószerekkel kapcsolatban
Bővebb információt találhat itt: Bevándorlási és állampolgársági törvény 212. § (a) bekezdés (2) pont, az Egyesült Államok Törvénykönyvének alábbi részében: 8. cím 1182. § (a) bekezdés (2) pont, Bevándorlási és állampolgársági törvény 101. § (a) bekezdés (43) pont, az Egyesült Államok Törvénykönyvének alábbi részében: 8. cím 1101. § (a) bekezdés (43) pont, és az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Törvénykönyvének vonatkozó rendeleteiben.

 


     

Kötelező kérdés: válassza az “Igen” vagy a “Nem” lehetőséget

 


     

Kötelező kérdés: válassza az “Igen” vagy a “Nem” lehetőséget

 


     

Kötelező kérdés: válassza az “Igen” vagy a “Nem” lehetőséget

 


     

Kötelező kérdés: válassza az “Igen” vagy a “Nem” lehetőséget

 

     

Írja be a dátumot

 

     

Írja be a helyet

 


     

Kötelező kérdés: válassza az “Igen” vagy a “Nem” lehetőséget

 


     

Kötelező kérdés: válassza az “Igen” vagy a “Nem” lehetőséget

 


     

Kérjük, válassza az “Igen” lehetőséget, ha 2011. március 1-jén vagy azt követően járt Kubában. Ha ezt megelőzően járt Kubában, válassza a “Nem” lehetőséget.

 

 

 

 

 

 

 


Feldolgozás, kérem várjon...