We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.

Za oddajo ESTA vloge sledite spodaj navedenim korakom

  VARNA VLOGA

1 of 4

1. Korak
Nova ESTA vloga

Informacije o potniku


*Zahtevano besedilo


     

Odprite potni list:
Poiščite svoj PRIIMEK. Če zapis vašega priimka vključuje znake, ki niso del angleške abecede, glejte na dno strani s fotografijo in napišite priimek, kot je zapisan med prelomljenimi črticami (>>PRIIMEK>>). Lahko nam po e-pošti pošljete tudi skenirano stran potnega lista s fotografijo, če želite, da preverimo črkovanje vašega imena.
e-poštni naslov našega centra za pomoč uporabnikom je: [email protected].

 

     

Odprite potni list:
Poiščite svoje ime (eno ali več imen). Če vaše ime vsebuje znake, ki niso del angleške abecede, prosimo vpišite svoje ime tako, kot je zapisano na dnu strani s fotografijo v vašem potnem listu med prelomljenimi črtami (>>VAŠA>>IMENA>>). Če želite preverite pravilnost zapisa, nam lahko pošljete tudi e-pošto skenirane strani s fotografijo v vašem potnem listu. E-poštni naslov naše službe za pomoč strankam je e: [email protected].

 

     

Izberite dan, mesec in leto rojstva. To se mora ujemati z datumom rojstva v vašem potnem listu.

 

     

ESTA (potovalno dovoljenje) bomo poslali na ta e-poštni naslov.

 

     

Ta e-poštni naslov mora biti enak zgornjemu e-poštnemu naslovu. To je da zagotovimo, da bomo potovalno dovoljenje poslali na pravi e-poštni naslov.

 

 

 

 

Nalaganje potnega lista


 • Za izpolnitev vloge morate predložiti stran s fotografijo iz svojega potnega lista.
     

Vrste datotek za nalaganje so omejene na pdf, gif, png, jpg in jpeg. Velikost datoteke ne sme presegati 10 MB.
Sprejeti formati: GIF, PNG, JPEG, JPG, PDF. Največja velikost datoteke 10 MB

 

Podatki o potnem listu


     

Izberite državo, ki je izdala vaš potni list.

 

     

Odprite potni list in izberite datum, ko je bil izdan.

 

     

Odprite potni list in izberite datum njegove veljavnosti.

 

     

Številka vašega potnega lista je navedena v zgornjem desnem kotu strani s fotografijo v vašem potnem listu. Številko potnega lista lahko preverite tako, da pogledate v spodnji levi kot na isti strani. Številke se ujemajo.

Opomba:
• Oznaka države v vašem potnem listu NI del številke vašega potnega lista
• Jasno morate razlikovati med črko I in številko 1, črko O in številko 0
• Nekatere številke potnega lista vključujejo samo številke, medtem ko imajo nekateri potni listi kombinacijo
• Številka potnega lista obsega med 7 in 11 znaki.

 

     

Izberite državo, katere državljan ste.

 

Na vaši osebni izkaznici ali dokumentu lahko najdete nacionalno identifikacijsko številko. Identifikacijska številka (ID) se mora ujemati z državo, ki je izdala potni list, katerega uporabljate za to ESTA vlogo.

V vašem potnem listu boste našli svojo EMŠO, če ga je izdala ena od naslednjih držav: Brunej, Češka, Estonija, Latvija, Malta, Portugalska, Singapur, Slovaška, Slovenija, Južna Koreja in Tajvan.

     

Vaša nacionalna identifikacijska številka (EMŠO) je lahko vpisana v vašem potnem listu. Vnesite NI ZNANO, če niste gotovi.

Opomba:
• identifikacijska številka se mora ujemati z državo, ki je izdala potni list, ki ga uporabljate za to vlogo ESTA.
• Če identifikacijska številka ni navedena v vašem potnem listu, jo morda lahko najdete na drugem osebnem dokumentu.
• Nacionalna identifikacijska številka vam je lahko bila izdana ob vašem rojstvu, ali ko ste dosegli določeno starost.
• Pri tem upoštevajte, da je vaša država lahko v procesu digitalizacije svojega nacionalnega identifikacijskega registra.

 

Your personal identification number can be found in your passport. The ID must match the country that issued the passport you are using for this ESTA application.

     

Your personal ID number may or may not be found in your passport. Enter UNKNOWN if unsure.
Note:
 • The ID must match the country that issued the passport you are using for this ESTA application.
 • If the ID number is not stated in your passport, it might be found on another ID card.
 • A Personal Identification Number may have been issued when you were born or when you reached a certain age.
 • Keep in mind that your country might be in the process of digitalizing its Personal Identification register.

 

 

 

 

 

 

GLOBALNO VSTOPNO ČLANSTVO


     

Ali ste se kdaj prijavili za program CBP GE, NEXUS ali SENTRI in bili sprejeti?

 

     

Prosimo, vpišite PASSID/člansko številko.

 

 

Prosimo, potrdite odgovore na naslednja obvezna vprašanja:


     

Bolezni
V skladu z zakoni Združenih držav sodijo med prenosljive bolezni, pomembne za javno zdravje naslednje bolezni:
 • Kolera
 • Davica
 • Tuberkulozna okužba
 • Kuga
 • Koze
 • Rumena mrzlica
 • Virusno hemoragične mrzlice, vključno z Ebolo, Lasso, Marburgom, Krimsko-kongoško mrzlico
 • Hude akutne respiratorne bolezni, ki so prenosljive ter utegnejo povzročiti smrt.

Telesne ali duševne motnje
V zvezi s telesnimi ali duševnimi motnjami odgovorite “Da” na vprašanje, če:
 • imate trenutno telesno ali duševno motnjo ali zgodovino vedenja, povezanega s to motnjo, ki utegne predstavljati ali je predstavljala grožnjo vaši lastnini, varnosti ali blagostanju oziroma lastnini, varnosti in blagostanju drugih; ali
 • ste imeli telesno ali duševno motnjo ali zgodovino vedenja, povezanega s to motnjo, ki predstavlja grožnjo vaši lastnini, varnosti ali blagostanju oziroma lastnini, varnosti in blagostanju drugih, ter obstaja verjetnost, da se to vedenje ponovi ali vodi v druge škodljive oblike vedenja. Odgovorite “Ne” če:
  • trenutno nimate telesnih ali duševnih motenj; ali
  • imate ali ste imeli telesno ali duševno motnjo brez s tem povezanim vedenjem, ki utegne predstavljati ali je predstavljalo grožnjo vaši lastnini, varnosti ali blagostanju ali lastnini, varnosti ali blagostanju drugih; ali
  • trenutno imate telesno ali duševno motnjo s povezanim vedenjem, toda to vedenje ni predstavljalo, trenutno ne predstavlja in ne bo predstavljalo grožnje vaši lastnini, varnosti ali blagostanju oz. lastnini, varnosti ali blagostanju drugih; ali
  • ste imeli telesno ali duševno motnjo s povezanim vedenjem, ki je predstavljala grožnjo vaši lastnini, varnosti ali blagostanju oz. lastnini, varnosti ali blagostanju drugih, toda ni verjetno, da se bo to vedenje ponovilo.

Uporabniki drog in odvisniki od drog
V skladu z zakonodajo Združenih držav Amerike se osebam lahko prepreči vstop, če se ugotovi, da so uporabniki drog ali odvisniki od drog.
Za dodatne informacije glejte § 212(a)(1)(A) Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1182(a)(1)(A), in ustrezne predpise v Zakoniku zveznih predpisov.

 


     

O točki B: Prijetje ali obsodba
To vprašanje se nanaša na kazniva dejanja, ki vključujejo moralno podlost - takšna kazniva dejanja ponavadi vključujejo ravnanja, ki so nizkotna, zlobna ali izprijena, in so v nasprotju s sprejetimi moralnimi pravili in ravnanji fizičnih ali pravnih oseb na splošno. Obstajajo dejavniki, kot so starost storilca ali datum dejanja, ki lahko vplivajo na to, ali se dotično dejanje šteje za kaznivo dejanje, ki vključuje moralno podlost, za namene izvajanja Zakona o priseljevanju in državljanstvu.

 


     

O točki C: V povezavi z drogami
Za nadaljnje informacije glejte § 212(a)(2) Zakona o priseljevanju in državljanstvu, 8 U.S.C. § 1182(a)(2), § 101(a)(43) Zakona o priseljevanju in državljanstvu, 8 U.S.C. § 1101(a)(43), in ustrezne predpise v Zbirki zveznih predpisov ZDA (Code of Federal Regulations).

 


     

Obvezno vprašanje: izberite ‘’Da’’ ali ‘’Ne’’

 


     

Obvezno vprašanje: izberite ‘’Da’’ ali ‘’Ne’’

 


     

Obvezno vprašanje: izberite ‘’Da’’ ali ‘’Ne’’

 


     

Obvezno vprašanje: izberite ‘’Da’’ ali ‘’Ne’’

 

     

Napišite datum

 

     

Napišite mesto

 


     

Obvezno vprašanje: izberite ‘’Da’’ ali ‘’Ne’’

 


     

Obvezno vprašanje: izberite ‘’Da’’ ali ‘’Ne’’

 


     

Če ste Kubo obiskali 1. marca 2011 ali pozneje, izberite “Da”. Če ste Kubo obiskali pred tem datumom, izberite “Ne”.

 

 

 

 

 

 

 


Postopek v teku, počakajte...