We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.

Volg onderstaande stappen om een ESTA aan te vragen

  VEILIGE TOEPASSING

1 of 4

Stap 1
Start nieuwe ESTA-aanvraag

Informatie over de Reiziger


*Vereiste tekst


     

Zoek uw achternaam. Als de schrijfwijze van uw achternaam niet-Engelse tekens bevat, raadpleeg dan de onderkant van de foto-pagina en schrijf uw achternaam binnen de haakjes zoals hier afgedrukt (>>ACHTERNAAM>>). U kunt ons ook een ingescande kopie van de foto-pagina van uw paspoort via e-mail sturen, indien u graag wilt dat wij de schrijfwijze van uw naam verifiëren.
Het e-mailadres van onze klantendienst is: [email protected].

 

     

Zoek de VOORNAMEN (Voornaam en Tweede Namen). Als de spelling van uw voornamen niet-Engelse karakters bevat, raadpleeg dan de onderkant van de foto-pagina van uw paspoort en schrijf uw voornamen op zoals gedrukt tussen de pijltjes (>>VOORNAMEN>>). U kunt ons ook een gescande kopie van de foto-pagina via e-mail sturen indien u wilt dat wij de spelling van uw naam controleren. Het e-mailadres van onze klantenservice is [email protected].

 

     

Selecteer de dag, de maand en het jaar dat u geboren bent. Deze moet overeenkomen met de geboortedatum in uw paspoort.

 

     

Wij sturen het ESTA (de Reisvergunning) naar dit e-mailadres.

 

     

Dit e-mailadres moet identiek zijn aan het bovenstaande e-mailadres. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat wij de Reisvergunning naar het juiste e-mailadres sturen.

 

 

 

 

Paspoort uploaden


 • Om de aanvraag te voltooien, moet u de fotopagina van uw paspoort overleggen.
     

Bestandstypen voor uploaden zijn beperkt tot pdf, gif, png, jpg en jpeg. De bestandsgrootte mag niet groter zijn dan 10 MB.
Geaccepteerde formaten: GIF, PNG, JPEG, JPG, PDF. Maximale bestandsgrootte 10 MB

 

Paspoortgegevens


     

Selecteer het land dat uw paspoort heeft afgegeven.

 

     

Open het paspoort en selecteer de datum waarop het is uitgegeven.

 

     

Open het paspoort en selecteer de vervaldatum.

 

     

Uw paspoortnummer staat genoteerd in de rechter bovenhoek van de foto-pagina van uw paspoort. U kunt uw paspoortnummer controleren in de linker onderhoek op dezelfde pagina. De nummers horen overeen te komen.

Let op:
• De landcode in uw paspoort is GEEN onderdeel van uw paspoortnummer
• Maak zorgvuldig onderscheid tussen de letter I en het cijfer 1 en de letter O en het cijfer 0
• Soms bevat een paspoortnummer enkel cijfers, terwijl anderen een combinatie bevatten
• Uw paspoortnummer bevat 7 tot 11 tekens.

 

     

Selecteer het land waarvan u een staatsburger bent.

 

Het nationaal identificatienummer kunt u vinden op uw nationale identiteitskaart of document (Burgerservicenummer (BSN)). Het ID moet overeenkomen met het land dat het paspoort heeft uitgegeven dat uw gebruikt voor deze ESTA-aanvraag.

U vindt het ID-nummer in uw paspoort als het is uitgegeven door een van deze landen: Brunei, Tsjechië, Estland, Letland, Malta, Portugal, Singapore, Slowakije, Slovenië, Zuid-Korea en Taiwan.

     

Uw nationaal identificatienummer kan wel of niet te vinden zijn in uw paspoort. Geef UNKNOWN (onbekend) in als u het niet zeker weet.

Let op:
• De ID moet overeenkomen met het land dat het paspoort heeft uitgegeven dat u gebruikt voor deze ESTA applicatie.
• Als het identificatienummer niet in uw paspoort staat vermeld, kan deze op een andere ID-kaart worden gevonden. Een nationaal identificatienummer kan zijn uitgegeven wanneer u geboren bent of wanneer u een bepaalde leeftijd bent bereikt.
• Houd er rekening mee dat uw land in het proces van het digitaliseren van zijn nationale identificatie-register kan zijn.

 

Your personal identification number can be found in your passport. The ID must match the country that issued the passport you are using for this ESTA application.

     

Your personal ID number may or may not be found in your passport. Enter UNKNOWN if unsure.
Note:
 • The ID must match the country that issued the passport you are using for this ESTA application.
 • If the ID number is not stated in your passport, it might be found on another ID card.
 • A Personal Identification Number may have been issued when you were born or when you reached a certain age.
 • Keep in mind that your country might be in the process of digitalizing its Personal Identification register.

 

 

 

 

 

 

“GLOBAL ENTRY” LIDMAATSCHAP


     

Did you ever apply for the CBP GE Program, NEXUS or SENTRI and got accepted?

 

     

Gelieve PASSID/lidmaatschapsnummer in te geven.

 

 

Bevestig alstublieft de antwoorden op de volgende verplichte vragen:


     

Ziekten
Onder de wetgeving van de Verenigde Staten worden de volgende ziekten beschouwd als overdraagbare ziekten die van belang zijn voor de volksgezondheid:
 • cholera
 • difterie
 • tuberculose, besmettelijke
 • pest
 • pokken
 • gele koorts
 • virale hemorragische koortsvirussen, inclusief Ebola, Lassa, Marburg, Krim-Congo
 • Ernstige acute ademhalingsaandoeningen die overdraagbaar zijn op anderen en die waarschijnlijk sterfte kunnen veroorzaken.

Lichamelijke of mentale aandoeningen
Met betrekking tot lichamelijke of mentale aandoeningen, antwoordt u “Ja” op deze vraag, indien:
 • U momenteel een lichamelijke of mentale aandoening heeft en een geschiedenis heeft van gedrag dat verband houdt met de aandoening dat een gevaar kan vormen of heeft gevormd voor uw eigendommen, veiligheid of welzijn of dat van anderen; of
 • U een lichamelijke of mentale aandoening heeft gehad en een geschiedenis heeft van gedrag dat verband houdt met de aandoening dat een gevaar heeft gevormd voor uw eigendommen, veiligheid of welzijn of dat van anderen en het gedrag heeft grote kans op herhaling of kan leiden tot ander schadelijk gedrag. Antwoord “Nee” indien:
  • u momenteel geen lichamelijke of mentale aandoeningen heeft; of
  • U een lichamelijke of mentale aandoening heeft of gehad heeft zonder bijbehorende gedrag dat een gevaar kan vormen of heeft gevormd voor uw eigendommen, veiligheid of welzijn of dat van anderen; of
  • U momenteel een lichamelijke of mentale aandoening heeft met bijbehorende gedrag, maar dat gedrag vormt geen gevaar, heeft geen gevaar gevormd en zal ook geen gevaar vormen voor uw eigendommen, veiligheid of welzijn of dat van anderen; of
  • U een lichamelijke of mentale aandoening heeft gehad met bijbehorende gedrag dat gevaar heeft gevormd voor uw eigendommen, veiligheid of welzijn of dat van anderen, maar dat gedrag heeft geen grote kans op herhaling.

Drugsgebruikers en drugsverslaafden
Onder de wetgeving van de Verenigde Staten komen personen mogelijk niet in aanmerking als vastgesteld is dat zij drugsgebruiker of drugsverslaafde zijn.
Voor meer informatie kunt u de § 212(a)(1)(A) of the Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1182(a)(1)(A) en overeenkomstige verordeningen in de Code of Federal Regulations raadplegen.

 


     

OVER B: Werd gearresteerd of veroordeeld
Deze vraag heeft betrekking op misdrijven waarbij er sprake is morele schanddaden - Zulke delicten hebben over het algemeen betrekking op gedrag dat van nature verachtelijk of verdorven is en in strijd is met de aanvaarde regels van moraliteit en de verschuldigde rechten aan personen of de maatschappij in het algemeen. Er zijn factoren, zoals de leeftijd van de dader of de datum van de overtreding, die van invloed kunnen zijn of een strafbaar feit zal worden beschouwd als een misdaad met betrekking tot morele verdorvenheid, ten behoeve van de Immigration and Nationality Act.

 


     

OVER C: In verband met drugs
Voor verdere informatie kunt u § 212(a)(2) van de Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1182(a)(2), § 101(a)(43) van de Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1101(a)(43) en bijbehorende regelgevingen in de Code of Federal Regulations raadplegen.

 


     

Verplichte vraag: selecteer “Ja” of “Nee”

 


     

Verplichte vraag: selecteer “Ja” of “Nee”

 


     

Verplichte vraag: selecteer “Ja” of “Nee”

 


     

Verplichte vraag: selecteer “Ja” of “Nee”

 

     

Schrijf de datum op

 

     

Schrijf de plaats

 


     

Verplichte vraag: selecteer “Ja” of “Nee”

 


     

Verplichte vraag: selecteer “Ja” of “Nee”

 


     

Selecteer ‘Ja’ als je Cuba op of na 1 maart 2011 hebt bezocht. Als je Cuba voor deze datum hebt bezocht, selecteer dan ‘Nee’.

 

 

 

 

 

 

 


Bezig, even wachten aub...