We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.

Wykonaj poniższe kroki, aby ubiegać się o ESTA

  BEZPIECZNE APLIKOWANIE

1 of 4

Krok 1
Proszę rozpocząć nowy wniosek ESTA

Informacje o podróżnym


*Wymagany tekst


     

Należy otworzyć paszport:
Należy zlokalizować swoje NAZWISKO. Jeśli pisownia Pani/ Pana nazwiska zawiera znaki spoza alfabetu angielskiego, należy spojrzeć na dolną część strony ze zdjęciem i Proszę wpisać swoje nazwisko tak, jak wydrukowano je pomiędzy szewronami (>>NAZWISKO>>). Może również Pani/Pan wysłać nam e-mailem zeskanowaną kopię strony zdjęcia w swoim paszporcie jeśli chciałaby Pani/ chciałby Pan, abyśmy sprawdzili pisownię Pani/ Pana nazwiska.
Adres e-mail do naszego działu obsługi klientów: [email protected].

 

     

Należy otworzyć paszport:
Należy zlokalizować swoje IMIONA NADANE (imię pierwsze i drugie). Jeśli pisownia Pani/ Pana imion zawiera znaki spoza alfabetu angielskiego, należy spojrzeć na dolną część strony ze zdjęciem i Proszę wpisać swoje imiona nadane tak, jak wydrukowano je pomiędzy szewronami (>>IMIONA>>NADANE>>). Może również Pani/Pan wysłać nam e-mailem zeskanowaną kopię strony zdjęcia w swoim paszporcie jeśli chciałaby Pani/ chciałby Pan, abyśmy sprawdzili pisownię Pani/ Pana imienia.
Adres e-mail do naszego działu obsługi klientów: [email protected].

 

     

Wybierz dzień, miesiąc i rok urodzenia. Powinno się to zgadzać z datą urodzenia widniejącą w paszporcie.

 

     

Wyślemy dokument ESTA (zezwolenie na wjazd) na ten adres e-mail.

 

     

Ten adres e-mail musi być identyczny z powyższym adresem e-mail. Ma to na celu zapewnienie wysłania przez nas zezwolenia na wjazd na poprawny adres e-mail.

 

 

 

 

Przesyłanie paszportu


 • W celu wypełnienia wniosku wymagane jest dostarczenie strony ze zdjęciem z paszportu.
     

Typy plików do przesłania są ograniczone do formatów *.pdf, *.gif, *.png, *.jpg i *.jpeg. Rozmiar pliku nie może przekraczać 10 MB.
Akceptowane formaty: GIF, PNG, JPEG, JPG, PDF. Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB

 

Dane dotyczące paszportu


     

Należy wybrać kraj wystawienia paszportu.

 

     

Otwórz paszport i wskaż datę jego wydania.

 

     

Otwórz paszport i wybierz datę jego wygaśnięcia.

 

     

Numer Pani/ Pana paszportu jest zapisany w górnym prawym rogu strony ze zdjęciem Pani/ Pana paszportu. Numer swojego paszportu można sprawdzić w lewym, dolnym rogu na tej samej stronie. Liczby będą się zgadzać.

Uwaga:
• Kod kraju w Pani/ Pana paszporcie NIE stanowi części numeru Pana/Pani paszportu
• Należy wyraźnie rozróżnić pomiędzy literami I i liczbą 1, literą O a liczbą 0
• Numery niektórych paszportów obejmują tylko liczby, natomiast inne obejmują kombinację
• Numer Pani/ Pana paszportu składa się z 7 do 11 znaków.

 

     

Należy wybrać kraj, którego obywatelem Pani/Pan jest.

 

Pana/Pani krajowy numer identyfikacyjny można znaleźć w Pana/Pani krajowym dokumencie tożsamości. Numer ID musi odpowiadać krajowi, który wydał paszport, którym posługuje się Pan/Pani w niniejszym wniosku ESTA.

     

Pana/Pani krajowy numer identyfikacyjny może, ale nie musi, znajdować się w Pani/ Pana paszporcie. Należy wpisać UNKNOWN jeśli nie ma się pewności.

Uwaga:
• Numer identyfikacyjny musi odpowiadać krajowi, który wystawił paszport, którym posługuje się Pani/ Pan na potrzeby niniejszego wniosku ESTA.
• Jeśli w Pani/ Pana paszporcie nie zamieszczono numeru identyfikacyjnego można go znaleźć w innym dowodzie tożsamości.
• Krajowy Numer Identyfikacyjny mógł zostać nadany przy Pani/ Pana urodzeniu lub po osiągnięciu określonego wieku.
• Należy mieć na uwadze, że w Pani/ Pana kraju może być realizowany proces cyfryzacji Krajowego Rejestru Identyfikacyjnego.

 

Your personal identification number can be found in your passport. The ID must match the country that issued the passport you are using for this ESTA application.

     

Your personal ID number may or may not be found in your passport. Enter UNKNOWN if unsure.
Note:
 • The ID must match the country that issued the passport you are using for this ESTA application.
 • If the ID number is not stated in your passport, it might be found on another ID card.
 • A Personal Identification Number may have been issued when you were born or when you reached a certain age.
 • Keep in mind that your country might be in the process of digitalizing its Personal Identification register.

 

 

 

 

 

 

GLOBALNE CZŁONKOSTWO WSTĘPNE


     

Czy kiedykolwiek aplikowałeś do programu CBP GE, NEXUS lub SENTRI i zostałeś przyjęty?

 

     

Proszę wpisać numer PASSID/członkowski.

 

 

Prosimy o potwierdzenie odpowiedzi na następujące pytania obowiązkowe:


     

Choroby
Zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych do chorób zakaźnych mających znaczenie dla zdrowia publicznego należą:
 • Cholera
 • Błonica
 • Gruźlica, zakaźna
 • Dżuma
 • Ospa
 • Żółta febra
 • Wirusowa gorączka krwotoczna, w tym gorączka krwotoczna wywołana przez wirusa Ebola, Lassa, Marburg i krymsko–kongijska gorączka krwotoczna
 • Choroby ciężkiej, ostrej niewydolności oddechowej, które mogą przenosić się na inne osoby i powodować śmierć.

Zaburzenia fizyczne lub psychiczne
W przypadku zaburzeń fizycznych lub psychicznych należy udzielić odpowiedzi “Tak” na to pytanie, jeśli:
 • Obecnie masz zaburzenie fizyczne lub psychiczne oraz historię zachowań związanych z zaburzeniem, które mogą stanowić lub stanowiły zagrożenie dla twojej własności, bezpieczeństwa lub dobrobytu lub dla własności, bezpieczeństwa czy dobrobytu innych osób; lub
 • Stwierdzono u Ciebie zaburzenie fizyczne lub psychiczne oraz historię zachowań związanych z tym zaburzeniem, które stanowiły zagrożenie dla twojej własności, bezpieczeństwa lub dobrobytu lub dla własności, bezpieczeństwa czy dobrobytu innych osób, przy czym takie zachowanie może się powtórzyć lub prowadzić do innych szkodliwych zachowań. Należy udzielić odpowiedzi “Nie”, jeśli:
  • Obecnie nie masz żadnych zaburzeń fizycznych lub psychicznych; lub
  • Cierpisz lub stwierdzono u Ciebie w przeszłości zaburzenia fizyczne lub psychiczne bez powiązanego zachowania, które może stanowić zagrożenie dla twojej własności, bezpieczeństwa lub dobrobytu lub dla własności, bezpieczeństwa czy dobrobytu innych osób; lub
  • Obecnie masz zaburzenie fizyczne lub psychiczne z powiązanym zachowaniem, ale takie zachowanie nie stanowiło, nie stanowi obecnie ani nie będzie stanowić zagrożenia dla twojej własności, bezpieczeństwa lub dobrobytu lub dla własności, bezpieczeństwa czy dobrobytu innych osób; lub
  • Stwierdzono u Ciebie w przeszłości zaburzenie fizyczne lub psychiczne z towarzyszącym zachowaniem, które stanowiło zagrożenie dla twojej własności, bezpieczeństwa lub dobrobytu lub dla własności, bezpieczeństwa czy dobrobytu innych osób, ale jest mało prawdopodobne, aby takie zachowanie się powtórzyło.

Narkomani i osoby uzależnione od narkotyków
Zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych osoby nie uzyskają zezwolenia na wjazd, jeśli zostaną uznane za narkomanów lub osoby uzależnione od narkotyków.
Więcej informacji można znaleźć w § 212(a)(1)(A) of the Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1182(a)(1)(A) i odpowiednich przepisach w Kodeksie przepisów federalnych.

 


     

NA TEMAT B: Aresztowanie lub skazanie
To pytanie dotyczy przestępstw związanych z czynami moralnie wątpliwymi – takie przestępstwa zwykle obejmują zachowanie takie, które, w swej naturze, są pierwotne, niegodziwe, niemoralne lub niezgodne z przyjętymi zasadami moralnymi lub obowiązkami generalnie względem osób lub społeczeństwa. Występują czynniki takie jak wiek przestępcy lub dane o przestępstwie, które mogą mieć wpływ na to, czy przestępstwo uznaje się za takie, które łączy się z zachowaniem moralnie wątpliwym do celów ustawy o imigracji i narodowości.

 


     

Na temat C: Dotyczy leków/ środków odurzających
Więcej informacji można uzyskać w rozdziale; 212(a)(2) ustawy o imigracji i narodowości, 8 U.S.C. i rozdziale; 1182(a)(2), i rozdziale; 101(a)(43) Ustawy o imigracji i narodowości, 8 U.S.C. w rozdziale; 1101(a)(43)), oraz odpowiednich przepisów Kodeksu Przepisów Federalnych.

 


     

Pytanie obowiązkowe: wybierz “Tak” lub “Nie”

 


     

Pytanie obowiązkowe: wybierz “Tak” lub “Nie”

 


     

Pytanie obowiązkowe: wybierz “Tak” lub “Nie”

 


     

Pytanie obowiązkowe: wybierz “Tak” lub “Nie”

 

     

Wpisz datę

 

     

Wpisz miejsce

 


     

Pytanie obowiązkowe: wybierz “Tak” lub “Nie”

 


     

Pytanie obowiązkowe: wybierz “Tak” lub “Nie”

 


     

Wybierz “Tak”, jeśli odwiedziłeś Kubę 1 marca 2011 r. lub później. Jeśli odwiedziłeś Kubę przed tą datą, wybierz “Nie”.

 

 

 

 

 

 

 


Przetwarzanie, prosimy poczekać...