We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.

Följ stegen nedan för att ansöka om ESTA

  SÄKER ANSÖKAN

1 of 4

Steg 1
Starta en ny ESTA-ansökan

Information om resenären


*Obligatorisk text


     

Öppna passet:
Lokalisera ditt EFTERNAMN. Om stavningen av ditt efternamn inkluderar icke-engelska tecken, hänvisa till nedre delen av fotosidan och skriv ditt efternamn så som det är skrivet mellan tecknen (>>EFTERNAMN>>). Du kan även skicka en skannad kopia av fotosidan i ditt pass till oss om du vill att vi verifierar stavningen på ditt namn.
Vår kundtjänsts e-postadress är: [email protected].

 

     

Öppna passet:
Hitta ditt/dina FÖRNAMN (Första och andranamn). Om stavningen du har uppgett inkluderar icke-engelska bokstäver, hänvisa till den nedre delen av ditt pass fotosida och skriv dina namn som de är tryckta i gradbeteckningen (>>FÖR>>NAMN>>). Du kan även mejla oss en skannad kopia av fotosidan i ditt pass om du vill att vi ska verifiera stavningen av ditt namn. Vår kundtjänsts mejl är: [email protected].

 

     

Välj dag, månad och år då du föddes. Detta bör stämma överens med födelsedagen i ditt pass.

 

     

Vi kommer att skicka ditt ESTA (Resetillstånd) till denna e-postadress.

 

     

Denna e-postadress måste vara identisk med e-postadressen ovan. Detta är för att försäkra att vi skickar Resetillståndet till den korrekta e-postadressen.

 

 

 

 

Ladda upp pass


 • För att fylla i ansökan måste du tillhandahålla fotosidan för ditt pass.
     

Filtyper för uppladdning är begränsade till pdf, gif, png, jpg och jpeg. Filstorleken får inte vara mer än 10 MB.
Godkända format: GIF, PNG, JPEG, JPG, PDF. Max filstorlek 10MB

 

Passuppgifter


     

Välj landet som utfärdade ditt pass.

 

     

Öppna passet och välj datum då det utfärdades.

 

     

Öppna passet och välj vilket datum det löper ut.

 

     

Ditt passnummer kan hittas i det övre högra hörnet på fotosidan i ditt pass. Du kan verifiera ditt passnummer genom att titta i det nedre vänstra hörnet på samma sida. Numret kommer att matcha.

Observera:
• Landskoden i ditt pass är INTE del av ditt passnummer
• Gör tydlig åtskillnad mellan bokstaven I och siffran 1, bokstaven O och siffran 0
• Vissa passnummer inkluderar enbart siffror medan andra inkluderar en kombination
• Ditt passnummer är mellan 7 och 11 tecken långt.

 

     

Välj landet du har medborgarskap i.

 

Du kan hitta ditt personnummer på ditt nationella identitetskort eller dokument. Din ID måste matcha landet som utfärdade passet du använder för denna ESTA ansökan.

Du hittar ID-numret i ditt pass om det är utfärdat i något av följande länder: Brunei, Tjeckien, Estland, Lettland, Malta, Portugal, Singapore, Slovakien, Slovenien, Sydkorea och Taiwan.

     

Ditt nationella ID-nummer kan, eller kan inte, hittas på ditt pass. Skriv OKÄNT om du är osäker.

Observera:
• ID-numret som du använder i din ESTA-ansökan måste matcha landet som passet utfärdades i.
• Om ID-numret inte finns med i ditt pass kan det hittas på en annan legitimation.
• Ett nationellt identifikationsnummer kan ha utfärdats när du föddes eller när du nådde en särskild ålder.
• Kom ihåg att ditt land kan vara i processen att digitalisera sina identifieringsregister.

 

Your personal identification number can be found in your passport. The ID must match the country that issued the passport you are using for this ESTA application.

     

Your personal ID number may or may not be found in your passport. Enter UNKNOWN if unsure.
Note:
 • The ID must match the country that issued the passport you are using for this ESTA application.
 • If the ID number is not stated in your passport, it might be found on another ID card.
 • A Personal Identification Number may have been issued when you were born or when you reached a certain age.
 • Keep in mind that your country might be in the process of digitalizing its Personal Identification register.

 

 

 

 

 

 

“GLOBAL ENTRY” MEDLEMSKAP


     

Did you ever apply for the CBP GE Program, NEXUS or SENTRI and got accepted?

 

     

Skriv ditt PASSID/medlemsnummer.

 

 

Vänligen välj ett svar till följande obligatoriska frågor:


     

Sjukdomar
Enligt U.S.A. lag omfattar smittsamma sjukdomar av allmän hälsobetydelse:
 • Kolera
 • Difteri
 • Tuberkulos, smittsam
 • Pest
 • Smittkoppor
 • Gula febern
 • Virala blödarfebrar, inklusive ebola, lassa, marburg, krim-kongo
 • Allvarlig akut lungsjukdom, som kan spridas till andra personer och sannolikt orsaka dödsfall.

Fysiska eller mentala sjukdomar
Med avseende på fysiska eller mentala sjukdomar, svara “Ja” på denna fråga, om:
 • Du för närvarande har en fysisk eller mental sjukdom och en historik av beteende associerat med sjukdomen, som kan utgöra eller har utgjort ett hot mot din eller andras egendom, säkerhet eller välgång; eller
 • Du hade en fysisk eller mental sjukdom och en historik av beteende associerat med sjukdomen, som har utgjort ett hot mot din eller andras egendom, säkerhet eller välfärd och beteende sannolikt kommer att återkomma eller leda till annat skadligt beteende. Svara “Nej” om:
  • Du för närvarande inte har några fysiska eller mentala sjukdomar; or
  • Du har eller hade en fysisk eller mental sjukdom utan associerat beteende, som kan utgöra eller har utgjort ett hot mot din eller andras egendom, säkerhet eller välfärd; eller
  • Du för närvarande har en fysiks eller mental sjukdom med associerat beteende, men det beteendet har inte utgjort, utgör inte för närvarande och kommer inte att utgöra ett hot mot din eller andras egendom, säkerhet eller välfärd; eller
  • Du hade en fysisk eller mental sjukdom med associerat beteende, som utgjorde ett hot mot din eller andras egendom, säkerhet eller välfärd, men det beteendet är osannolikt att återkomma.

Drogmissbrukare eller drogberoendes
Enligt United States lag får inte personer godkännas om de har fastställts vara drogmissbrukare eller drogberoende.
För ytterligare information, se § 212(a)(1)(A) i Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1182(a)(1)(A), och motsvarande bestämmelser i Code of Federal Regulations.

 


     

ANGÅENDE B: Att bli arresterad eller dömd
Denna fråga avser brott som involverar moralisk skändlighet - Sådana brott omfattar i allmänhet ett beteende som är i sig vidriga eller depraverade och strider mot accepterade regler för moral och de skyldigheter gentemot personer eller samhället i stort. Det finns faktorer såsom gärningsmannens ålder eller datum för brottet som kan påverka huruvida ett brott skall betraktas som ett brott som innebär moralisk skändlighet enligt Immigration and Nationality Act.

 


     

ANGÅENDE C: Relaterat till droger
För ytterligare information, se § 212 (a) (2) i Immigration and Nationality Act, 8 USC § 1182 (a) (2), § 101 (a) (43) i Immigration and Nationality Act, 8 USC § 1101 (a) (43) och motsvarande bestämmelser i Code of Federal Regulations.

 


     

Obligatorisk fråga: välj “Ja” eller “Nej”

 


     

Obligatorisk fråga: välj “Ja” eller “Nej”

 


     

Obligatorisk fråga: välj “Ja” eller “Nej”

 


     

Obligatorisk fråga: välj “Ja” eller “Nej”

 

     

Skriv datumet

 

     

Skriv platsen

 


     

Obligatorisk fråga: välj “Ja” eller “Nej”

 


     

Obligatorisk fråga: välj “Ja” eller “Nej”

 


     

Välj “Ja” om du har besökt Kuba den 1 mars 2011 eller senare. Om du besökte Kuba före detta datum, välj “Nej”.

 

 

 

 

 

 

 


Bearbetning, vänta...