We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.

ESTA taotlemiseks tehke järgmiselt

  TURVALINE TAOTLEMINE

1 of 4

1. Etapp
Alustage uue ESTA taotluse täitmist

Teave Reisija Kohta


*Nõutav tekst


     

Avage pass:
Leidke üles oma PEREKONNANIMI. Kui teie perekonnanimes esineb inglise keelele mitteomaseid tähemärke, kirjutage nimi sellisel kujul nagu te seda näete fotoga lehe allservas nurkjutumärkide vahel (>>PEREKONNANIMI>>). Kui te soovite, et me teie nime õigekirja kontrolliksime, võite meile e-postiga saata skaneeritud koopia oma passi fotoga leheküljest.
Meie klienditeeninduse e-posti aadress on: [email protected].

 

     

Avage pass:
Leidke oma EESNIMED (eesnimi ja teine eesnimi). Kui teie eesnimi sisaldab tähemärke, mida inglise tähestikus ei leidu, vaadake, kuidas on teie eesnimed trükitud nurksulgudes teie passi fotoga lehekülje allosas (>>EES>>NIMED>>). Kui soovite, et me teie nime õigekirjutust kontrolliksime, võite saata meile e-postiga teie passi fotoga lehekülje skanneeritud koopia. Meie klienditeeniniduse e-posti aadress on [email protected].

 

     

Valige päev, kuu ja aasta, millal te sündisite. See peaks kattuma teie kuupäevaga passis.

 

     

Me saadame ESTA (reisiloa) sellele e-posti aadressile.

 

     

See e-posti aadress peab olema identne ülaloleva e-posti aadressiga. Kontrollime aadressi, et olla kindlad, et saadame reisiloa õigele e-posti aadressile.

 

 

 

 

Passi Üleslaadimine


 • Taotluse lõptemiseks peate esitama passi foto lehe.
     

Failitüübid üleslaadimiseks on piiratud pdf, gif, png, jpg ja jpeg failidega. Faili suurus ei tohi olla suurem kui 10 MB.
Aktsepteeritud formaadid: GIF, PNG, JPEG, JPG, PDF. Maksimaalne faili suurus on 10 MB

 

Passiandmed


     

Valige teile passi väljastanud riik.

 

     

Ava pass ja vali väljastamise kuupäev.

 

     

Ava pass ja vali aegumise kuupäev.

 

     

Teie passi number on trükitud passi fotoga lehekülje ülemisse paremasse nurka. Võite kontrollida oma passi numbrit võrreldes eelpoolnimetatut numbrit sama lehekülje vasakus alumises nurgas oleva numbriga. Numbrid ühtivad.

Märkus:
• Riigi kood pole osa passi numbrist
• Eristage selgelt tähte I numbrist 1 ja tähte O numbrist 0
• Mõned passinumbrid koosnevad vaid numbritest, teised numbrite ja tähtede kombinatsioonist
• Teie passi number koosneb 7-11 tähemärgist.

 

     

Valige riik, mille kodanik te olete.

 

Oma isikukoodi leiate ID-kaardilt või passist. Isikukood peab vastama ESTA avalduse täitmisel kasutatava passi väljastanud riigile.

Te leiate isikukoodi oma passist, kui see on välja antud ühes järgmistest riikidest: Brunei, Tšehhi Vabariik, Eesti, Läti, Malta, Portugal, Singapur, Slovakkia, Sloveenia, Lõuna-Korea ja Taiwan.

     

Teie isikukood võib olla, kuid võib ka mitte olla kirjas teie passis. Kui te pole kindel, kirjutage UNKNOWN (teadmata).

Märkus:
• Isikukood peab sobima teie ESTA taotlemiseks kasutatava passi väljastanud riigiga.
• Kui teie isikukoodi pole passis, võib see olla kirjas mõnel muul isikut tõendaval dokumendil.
• Isikukood võidi teile väljastada teie sünnihetkel või teatud vanuses.
• Pidage meeles, et teie riik võib käesoleval hetkel tegeleda isikukoodide registri digitaliseerimisega.

 

Your personal identification number can be found in your passport. The ID must match the country that issued the passport you are using for this ESTA application.

     

Your personal ID number may or may not be found in your passport. Enter UNKNOWN if unsure.
Note:
 • The ID must match the country that issued the passport you are using for this ESTA application.
 • If the ID number is not stated in your passport, it might be found on another ID card.
 • A Personal Identification Number may have been issued when you were born or when you reached a certain age.
 • Keep in mind that your country might be in the process of digitalizing its Personal Identification register.

 

 

 

 

 

 

„GLOBAL ENTRY“ LIIGE


     

Kas kandideerisite kunagi programmi CBP GE, NEXUS või SENTRI ja saite selle vastu?

 

     

Write your PASSID/Membership number.

 

 

Palun kinnitage vastused järgnevatele kohustuslikele küsimustele:


     

Haigused
Vastavalt Ameerika Ühendriikide seadusele tuleb anda teada järgmistest rahvatervisele ohtlikest haigustest.
 • Koolera
 • Difteeria
 • Tuberkuloos, nakkav
 • Katk
 • Rõuged
 • Kollapalavik
 • Viiruslikud hemorraagilised palavikud, sh Ebola, Lassa, Marburg, Krimmi-Kongo
 • Rasked akuutsed hingamisteede haigused, mis võivad kanduda teistele inimestele ja põhjustada tõenäoliselt surma.

Füüsilised või vaimsed häired
Füüsiliste või vaimsete häiretega seoses vastake sellele küsimusele “Jah” järgmistel juhtudel.
 • Teil on füüsiline või vaimne häire ning häirega on seotud käitumismuster, mis võib olla või on olnud ohtlik teie või teiste isikute varale, ohutusele või heaolule.
 • Teil oli füüsiline või vaimne häire ning häirega oli seotud käitumismuster, mis oli ohtlik teie või teiste isikute varale, ohutusele või heaolule, ning selline käitumismuster võib uuesti esineda või viia muude kahjulike tegudeni. Vastake “Ei” järgmistel juhtudel.
  • Teil pole hetkel mingeid füüsilisi või vaimseid häireid.
  • Teil on või oli füüsiline või vaimne häire, millega pole seotud mingeid käitumismustreid, mis võivad põhjustada või on põhjustanud ohtu teie või teiste isikute varale, ohutusele või heaolule.
  • Teil on hetkel füüsiline või vaimne häire, millega on seotud käitumismuster, kuid see käitumismuster pole põhjustanud, ei põhjusta hetkel, ega põhjusta tulevikus ohtu teie või teiste isikute varale, ohutusele või heaolule.
  • Teil oli füüsiline või vaimne häire, millega on seotud käitumismuster, mis põhjustas ohtu teie või teiste isikute varale, ohutusele või heaolule, kuid sellise käitumismustri kordumine on ebatõenäoline.

Uimastite kuritarvitajad ja uimastisõltlased
Vastavalt Ameerika Ühendriikide seadusele ei pruugi olla lubatud riiki siseneda isikul, kes kuritarvitab uimasteid või on uimastisõltlane.
Lisateavet vt § 212(a)(1)(A) of the Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1182(a)(1)(A) ja Code of Federal Regulationsi asjakohastest määrustest.

 


     

TEEMA B: Arreteerimine või süüdimõistmine
See küsimus hõlmab moraalselt alatuid kuritegusid – oma olemuselt alatuid või kõlvatuid tegusid, mis on vastuolus tunnustatud moraalieeskirjade ja kohustustega teiste inimeste ees või ühiskonna ees üldiselt. Teatud tegurid, nagu seaduserikkuja vanus või seaduse rikkumise aeg, võivad mõjutada seda, kas sooritatud tegu loetakse immigratsiooni- ja kodakondsusseaduse põhjal moraalselt alatuks kuriteoks.

 


     

TEEMA C: Narkootikumid
Täiendava teabe saamiseks, vaadake § 212(a)(2) Immigration and Nationality Act (Immigratsiooni- ja kodakondsusseadus) nr 8 U.S.C. § 1182(a)(2), § 101(a)(43) Immigration and Nationality Act nr 8 U.S.C. § 1101(a)(43) ja Code of Federal Regulations'i vastavaid eeskirju.

 


     

Kohustuslik küsimus: valige “Jah” või “Ei”

 


     

Kohustuslik küsimus: valige “Jah” või “Ei”

 


     

Kohustuslik küsimus: valige “Jah” või “Ei”

 


     

Kohustuslik küsimus: valige “Jah” või “Ei”

 

     

Kirjuta kuupäev

 

     

Kirjuta koht

 


     

Kohustuslik küsimus: valige “Jah” või “Ei”

 


     

Kohustuslik küsimus: valige “Jah” või “Ei”

 


     

Palun valige “Jah” kui olete külastanud Kuubat 1. märtsil 2011 või pärast seda. Kui külastasite Kuubat enne seda kuupäeva, valige “Ei”.

 

 

 

 

 

 

 


Töötlemine pooleli, palun oodake...