We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.

Pri podávaní žiadosti o ESTA postupujte podľa nižšie uvedených krokov

  ZABEZPEČENÁ ŽIADOSŤ

1 of 4

Krok 1
Spustiť novú žiadosť ESTA

Informácie o cestujúcom


*Požadovaný text


     

Otvorte si pas:
Vyhľadajte si svoje PRIEZVISKO. Ak obsahuje nejaké neanglické znaky, pozrite sa na spodnú časť stránky a napíšte svoje priezvisko tak, ako je uvedené v týchto zátvorkách (>>PRIEZVISKO>>). Tiež nám môžete e-mailom zaslať oskenovanú kópiu stránky, na ktorej je fotografia, ak si želáte, aby sme si overili pravopis Vášho mena.
E-mailová adresa nášho zákazníckeho centra je: [email protected].

 

     

Otvorte si pas:
Uveďte svoje KRSTNÉ MENA (krstné a stredné meno). Ak Vaše krstné meno (mená) obsahuje neanglické znaky, pozrite sa na spodnú časť stránky s fotografiou v páse a napíšte Vaše meno tak, ako je uvedené medzi šípkami (>> KRSTNÉ >> MENA >>). Môžete nám tiež emailom poslať naskenovanú foto stránku Vášho pasu, ak chcete, aby sme overili správnosť Vášho mena. E-mailová adresa nášho zákazníckeho servisu je: [email protected].

 

     

Vyberte deň, mesiac a rok, kedy ste sa narodili. Tento údaj by sa mal zhodovať s dátumom narodenia vo vašom pase.

 

     

Zašleme ESTA (Cestovnú registráciu ) na túto e-mailovú adresu.

 

     

Táto e-mailová adresa sa musí zhodovať s e-mailovou adresou uvedenou vyššie. Chceme si byť istí, že zašleme Cestovnú registráciu na správnu adresu.

 

 

 

 

Nahratie cestovného pasu


 • Na vyplnenie žiadosti je potrebné predložiť stranu pasu s fotografiou.
     

Typy súborov na odosielanie sú obmedzené na pdf, gif, png, jpg a jpeg. Veľkosť súboru nesmie presiahnuť 10 MB.
Akceptované formáty: GIF, PNG, JPEG, JPG, PDF. Maximálna veľkosť súboru 10 MB

 

Údaje o pase


     

Zvoľte krajinu, v ktorej bol vydaný Váš pas.

 

     

Otvorte pas a vyberte dátum jeho vydania.

 

     

Otvorte cestovný pas a vyberte dátum jeho platnosti.

 

     

Číslo Vášho pasu je uvedené v pravom hornom rohu stránky, na ktorej je fotografia v pase. Číslo pasu si môžete overiť tak, že sa pozriete na číslo v ľavom dolnom rohu tej istej stránky. Čísla sa budú zhodovať.

Poznámka:
• Kód štátu vo Vašom pase NIE je súčasťou Vášho čísla pasu
• Rozlišujte medzi písmenom l a číslicou 1, písmenom O a číslicou 0
• Niektoré čísla pasov obsahujú iba číslice a niektoré kombinácie
• Číslo Vášho pasu má dĺžku 7 až 11 znakov.

 

     

Zvoľte krajinu, ktorej ste občanom.

 

Vaše identifikačné číslo sa nachádza na Vašom občianskom preukaze. Toto číslo občianskeho preukazu sa musí zhodovať s krajinou, ktorá vydala pas, ktorý používate pri žiadosti ESTA.

Identifikačné číslo nájdete vo svojom pase, ak je vydané jednou z týchto krajín: Brunej, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Južná Kórea a Taiwan.

     

Vaše rodné číslo môže alebo nemusí byť vo vašom pase. Zadajte UNKNOWN, ak si nie ste istí.

Poznámka:
• Rodné číslo musí zodpovedať krajine, ktorá vydala pas, ktorý používate pre túto žiadosť ESTA.
• Ak rodné číslo nie je uvedené vo vašom cestovnom pase, určite ho nájdete na inom doklade totožnosti.
• Rodné číslo vám bolo pridelené pri narodení alebo pri získaní občianstva.
• Majte na pamäti, že vaša krajina môže byť v procese digitalizácie registra rodných čísel.

 

Your personal identification number can be found in your passport. The ID must match the country that issued the passport you are using for this ESTA application.

     

Your personal ID number may or may not be found in your passport. Enter UNKNOWN if unsure.
Note:
 • The ID must match the country that issued the passport you are using for this ESTA application.
 • If the ID number is not stated in your passport, it might be found on another ID card.
 • A Personal Identification Number may have been issued when you were born or when you reached a certain age.
 • Keep in mind that your country might be in the process of digitalizing its Personal Identification register.

 

 

 

 

 

 

“GLOBAL ENTRY” ČLENSTVO


     

Prihlásili ste sa niekedy do programu CBP GE, NEXUS alebo SENTRI a boli ste prijatí?

 

     

Napíšte svoje PASSID/Členské číslo.

 

 

Nezabudnite odpovedať na nasledovné povinné otázky:


     

Choroby
Podľa zákonov Spojených štátov k prenosným chorobám významným pre verejné zdravie patria:
 • Cholera
 • Záškrt
 • Aktívna tuberkulóza
 • Mor
 • Kiahne
 • Žltá zimnica
 • Vírusové hemoragické horúčky, vrátane eboly, Marburgu, Lassy a krymsko-konžskej.
 • Vážne akútne respiračné ochorenia schopné prenosu na iné osoby a s rizikom úmrtnosti.

Telesné alebo duševné poruchy
Pri telesných alebo duševných poruchách odpovedzte “Ano” na túto otázku ak:
 • Ytrpíte v súčasnosti telesnou alebo duševnou poruchou a vaše predošlé správanie súvisiace s touto poruchou môže ohroziť alebo ohrozilo váš majetok, bezpečnosť alebo dobré životné podmienky pre vás alebo iné osoby; alebo
 • ak ste trpeli telesnou alebo duševnou poruchou a vaše predošlé správanie súvisiace s touto poruchou ohrozilo váš majetok, bezpečnosť alebo dobré životné podmienky pre vás alebo iné osoby a toto správanie sa pravdepodobne bude opakovať alebo povedie k inému škodlivému správaniu. Odpovedzte “Ne” ak:
  • v súčasnosti netrpíte telesnými a duševnými poruchami; alebo
  • trpíte alebo ste trpeli telesnou alebo duševnou poruchou bez súvisiaceho správania, ktoré by mohlo ohroziť alebo ohrozilo váš majetok, bezpečnosť alebo životné podmienky pre vás alebo iné osoby; alebo
  • v súčasnosti trpíte telesnou alebo duševnou poruchou so súvisiacim správaním, ale toto správanie neohrozovalo a v súčasnosti neohrozuje ani nebude ohrozovať majetok, bezpečnosť alebo životné podmienky pre vás alebo iné osoby; alebo
  • ste trpeli telesnou alebo duševnou poruchou so súvisiacim správaním, ktoré ohrozilo váš majetok, bezpečnosť alebo životné podmienky pre vás alebo iné osoby, ale je nepravdepodobné, že sa toto správanie bude opakovať.

Zneužívanie drog a drogovo závislé osoby
Podľa zákonov Spojených štátov nie je možné umožniť vstup osobám, ktoré boli označené ako osoby, ktoré zneužívajú drogy alebo sú drogovo závislé.
Pre ďalšie informácie pozri § 212(a)(1)(A) zákon Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1182(a)(1)(A) a príslušné predpisy v zbierke federálnych predpisov.

 


     

O B: Zadržaní alebo odsúdení za trestný čin
Táto otázka sa vzťahuje na zločiny, ktoré sa vyznačujú morálnou hanebnosťou. Takéto trestné činy vo všeobecnosti zahŕňajú správanie, ktoré je vo svojej podstate podlé, ohavné alebo zvrátené a v rozpore so všeobecne uznávanými morálnymi pravidlami a úlohami, ktoré osoby alebo spoločnosť vo všeobecnosti plnia. Pri skutočnosti, či sa bude tresný čin považovať za zločin zahŕňajúci morálnu hanebnosť za účelom Zákona o prisťahovalectve a štátnom občianstve sa zohľadňujú aj faktory ako vek páchateľa alebo čas, kedy bol čin spáchaný.

 


     

O C: Záležitostiach súvisiacich s drogami
Viac informácií sa nachádza v odseku 212(a)(2) Zákona o prisťahovalectve a štátnom občianstve, 8 U.S.C. § 1182(a)(2), odseku 101(a)(43) Zákona o prisťahovalectve a štátnom občianstve, 8 U.S.C. § 1101(a)(43) a príslušných právnych predpisoch Kódexu federálnych právnych predpisov.

 


     

Povinná otázka: vyberte “Áno” alebo “Nie”

 


     

Povinná otázka: vyberte “Áno” alebo “Nie”

 


     

Povinná otázka: vyberte “Áno” alebo “Nie”

 


     

Povinná otázka: vyberte “Áno” alebo “Nie”

 

     

Napíšte dátum

 

     

Napíšte miesto

 


     

Povinná otázka: vyberte “Áno” alebo “Nie”

 


     

Povinná otázka: vyberte “Áno” alebo “Nie”

 


     

Ak ste 1. marca 2011 alebo neskôr navštívili Kubu, vyberte možnosť “Áno”. Ak ste Kubu navštívili pred týmto dátumom, vyberte možnosť “Nie”.

 

 

 

 

 

 

 


Žiadosť sa spracúva, čakajte prosím...