We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.

Følg trinnene nedenfor for å søke om ESTA

  SIKKER SØKNAD

1 of 4

Steg 1
Start ny ESTA-søknad

Informasjon om den reisende


*Obligatorisk


     

Åpne passet:
Finn ditt ETTERNAVN. Hvis stavingen av ditt etternavn inkluderer ikke-engelske tegn, se på bunnen av bildets side og skriv ditt etternavn slik det er skrevet mellom vinkeltegnene (>>ETTERNAVN>>). Du kan også sende oss en skannet kopi av dit bilde-side, hvis du ønsker at vi verifiserer stavingen av ditt navn.
Mailadressen til vår kundeservice er: [email protected].

 

     

Åpne passet:
Finn dine FORNAVN (fornavn og mellomnavn). Dersom fornavnene dine inneholder bokstaver som ikke er i det engelske alfabet, ber vi deg se nederst på bilde siden av passet ditt og skriv fornavnene dine slik de er trykket mellom anførselstegnene (>>FOR>>NAVN>>). Dersom du ønsker at vi skal verifisere stavingen av navnet ditt, kan du sende oss en skannet kopi av bilde siden av passet ditt per e-post. E-post adressen til vår kundeservice er [email protected].

 

     

Velg dagen, måneden og året du ble født. Dette bør samsvare med fødselsdagen i passet ditt.

 

     

Vi sender deg din ESTA Reiseautrisasjon til den epostadressen du oppgir her.

 

     

Denne email adressen må være identisk med epostadressen ovenfor. Grunnen til dette er at vi ønsker å sende din Reiseautorisasjon til korrekt epostadresse.

 

 

 

 

Last opp pass


 • For å fullføre søknaden må du laste opp scan/bilde av fotosiden på passet ditt.
     

Filtyper for opplasting er begrenset til pdf, gif, png, jpg og jpeg. Filstørrelsen kan ikke være mer enn 10 MB.
Godkjente formater: GIF, PNG, JPEG, JPG, PDF. Maks filstørrelse er 10 MB

 

Passdetaljer


     

Velg det landet som utstedte passet ditt.

 

     

Du kan se i passet ditt når passet ditt ble utstedt.

 

     

Du kan se i passet ditt når passet ditt utgår.

 

     

Ditt passnummer er vanligvis lokalisert i øvre høyre hjørne på bildesiden i passet ditt. Du kan verifisere ditt passnummer ved å se i nedre venstre hjørne på den samme siden. Numrene vil samsvare.

NB:
• Landskoden i passet ditt er IKKE en del av ditt passnummer.
• Skill klart mellom bokstaven I og nummer 1, bokstaven O og nummer 0, osv.
• Noen passnummer inneholder kun nummer mens andre inneholder en kombinasjon.
• Ditt passnummer inneholder normalt mellom 7 og 11 tegn.

 

     

Velg det landet du er innbygger i.

 

Hva er ditt person- og fødselsnummer? Det er normalt oppført i passet og består av 6 + 5 sifre.

Du finner ID-nummeret i passet ditt dersom det er utstedt av et av disse landene: Brunei, Tsjekkia, Estland, Latvia, Malta, Portugal, Singapore, Slovakia, Slovenia, Sør-Korea og Taiwan.

     

Ditt nasjonale ID-nummer kan eller kan ikke finnes i passet ditt. Skriv UKJENT dersom du er usikker.

NB.:
• Identifikasjonen må samsvare med det landet som har utstedt passet du bruker i denne ESTA-søknaden.
• Dersom ID-nummeret ikke er oppgitt i passet ditt, kan det kanskje finnes på et annet ID-kort.
• Et nasjonalt identifikasjonsnummer kan ha blitt utstedt da du ble født eller da du nådde en viss alder.
• Vær oppmerksom på at ditt land kan være i gang med digitaliseringsprosessen av deres nasjonale identifikasjonsregister.

 

Your personal identification number can be found in your passport. The ID must match the country that issued the passport you are using for this ESTA application.

     

Your personal ID number may or may not be found in your passport. Enter UNKNOWN if unsure.
Note:
 • The ID must match the country that issued the passport you are using for this ESTA application.
 • If the ID number is not stated in your passport, it might be found on another ID card.
 • A Personal Identification Number may have been issued when you were born or when you reached a certain age.
 • Keep in mind that your country might be in the process of digitalizing its Personal Identification register.

 

 

 

 

 

 

“GLOBAL ENTRY” MEDLEMSKAP


     

Har du noen gang søkt på CBP GE-programmet, NEXUS eller SENTRI og ble akseptert?

 

     

Write your PASSID/Membership number.

 

 

Vær vennlig og bekreft svarene på de obligatoriske spørsmålene:


     

Sykdommer
Smittsomme sykdommer av betydning for folkehelsen under amerikansk lov inkluderer:
 • Kolera
 • Difteri
 • Tuberkulose, smittsom
 • Pest
 • Kopper
 • Gulfeber
 • Viral hemoragisk feber, herunder Ebola, Lassa, Marburg, Krimfeber
 • Alvorlige akutte luftveissykdommer som kan overføres til andre personer og som kan medføre død.

Fysiske eller psykiske lidelser
Når det gjelder fysiske eller psykiske lidelser, skal du svare “Ja” på dette spørsmålet hvis:
 • du for tiden har en fysisk eller psykisk lidelse og en atferdshistorie assosiert med lidelsen, som utgjør eller har utgjort en trussel mot din eller andres eiendom, sikkerhet eller velferd; eller
 • du har hatt en fysisk eller psykisk lidelse og en atferdshistorie assosiert med lidelsen, som har utgjort en trussel mot din eller andres eiendom, sikkerhet eller velferd, og det er sannsynlig at denne atferden kan gjenta seg eller føre til annen skadelig atferd. Svar “Nei” hvis:
  • du for tiden ikke har noen fysisk eller psykisk lidelse; eller
  • du har eller har hatt en fysisk eller psykisk lidelse uten assosiert atferd som kan utgjøre en trussel mot din eller andres eiendom, sikkerhet eller velferd; eller
  • du for tiden har en fysisk eller psykisk lidelse med assosiert atferd, men den atferden har ikke utgjort, utgjør ikke for tiden og kommer heller ikke til å utgjøre noen trussel mot din eller andres eiendom, sikkerhet eller velferd; eller
  • du hadde en fysisk eller psykisk lidelse med assosiert atferd som utgjorde en trussel mot din eller andres eiendom, sikkerhet eller velferd, men det er usannsynlig at den atferden vil gjenta seg.

Narkotikamisbrukere og narkomane
Under amerikansk lov kan personer nektes innreise hvis det har blitt konstatert at de er narkotikamisbrukere eller narkomane.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se § 212(a)(1)(A) of the Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1182(a)(1)(A), og tilhørende forskrifter i Code of Federal Regulations.

 


     

OM B: Arrestert eller dømt
Dette spørsmålet er om kriminalitet som omhandler umoralskhet. Slike lovbrudd eller ugjerninger står i sterk kontrast til aksepterte handlinger for moral og plikter man bør vise sine medmennesker eller samfunnet generelt. Det er faktorer, som for eksempel alderen til forbryteren eller datoen for lovbruddet, som kan være med å påvirke om en forbrytelse anses som en forbrytelse som involverer umoralskhet sett i forbindelse med "Immigration and Nationality Act".

 


     

OM C: Relatert til narkotiske stoffer
For mer informasjon, refer til § 212(a)(2) av "Immigration and Nationality Act", 8 U.S.C. § 1182(a)(2), § 101(a)(43) av "Immigration and Nationality Act", 8 U.S.C. § 1101(a)(43) og tilsvarende bestemmelser i "Code of Federal Regulations".

 


     

Obligatorisk spørsmål: velg “Ja” eller “Nei”

 


     

Obligatorisk spørsmål: velg “Ja” eller “Nei”

 


     

Obligatorisk spørsmål: velg “Ja” eller “Nei”

 


     

Obligatorisk spørsmål: velg “Ja” eller “Nei”

 

     

Skriv datoen

 

     

Skriv stedet

 


     

Obligatorisk spørsmål: velg “Ja” eller “Nei”

 


     

Obligatorisk spørsmål: velg “Ja” eller “Nei”

 


     

Vennligst velg “Ja” hvis du har besøkt Cuba 1. mars 2011 eller senere. Hvis du besøkte Cuba før denne datoen, velg “Nei”.

 

 

 

 

 

 

 


Behandler, vennligst vent...